Tidskriften Illustrerad vetenskap har samlat överraskande konsekvenser av global uppvärmning. Vissa konsekvenser är mer allmänt kända, som smältande polarisar, stigande vattennivåer och allt mer extremt väder med stormar, översvämningar och värmeböljor.

Men att vin kan bli både dyrare och sämre är det kanske inte lika många som vet. I vinländer som Frankrike, Chile och Sydafrika har vinproduktionen redan minskat då vindruvorna inte klarar av höjda temperaturer. När utbudet blir mindre pressas priserna upp. Vinets kvalitet kan även komma att försämras med förhöjda temperaturer.

En annan effekt av den globala uppvärmningen är att den geografiska nordpolen kan hamna i Paris. När polarisarna smälter hamnar smältvattnet i världens hav och detta förskjuter jordens tyngdpunkt, vilket får den geografiska nordpolen att flytta sig mot Europa. Sedan år 2000 har jordens nordligaste punkt flyttats en decimeter per år och om detta fortsätter kan nordpolen hamna i Paris.

Artikelbild

| Väder. Global uppvärmning leder till mer extremt väder.

Om jorden blir varmare ökas även riskerna för flera sjukdomar, som diabetes. Enligt den medicinska tidskriften BMJ har människor i varmare regioner svårare att rena blodet på socker, vilket leder till att fler utvecklas diabetes. Detta syns redan i USA och för varje grad som temperaturen stiger drabbas 100 000 fler amerikaner av diabetes typ två, enligt BMJ:s undersökning. Varmare väder för även smittspridande djur och insekter, som malariamyggor, längre norrut.

Har du någonsin hört talas om en grisbjörn? En grisbjörn föds när en isbjörn och en grizzlybjörn parar sig. Dessa kan bli fler då varmare väder får grizzlybjörnarna att ta sig norrut och isbjörnarna söderut, där de möts och parar sig. Och medan denna art har uppkommit av den globala uppvärmningen kan andra arter dö ut. För vissa kräldjur avgörs könet av boets temperatur.

För sköldpaddor ger ett varmt bo honor och ett svalt bo hanar. När bona blir varmare föds fler honor, och ju färre hanar det blir desto större är risken att djuret utrotas. Även havens korallrev hotas av den globala uppvärmningen. En del av den koldioxid som släpps ut hamnar i haven. När koldioxiden blandas med vatten bildas kolsyra, vilket är dåligt för korallerna som bleknar och dör.

De som gillar att resa runt världen men är rädd för att flyga har nu en ännu en anledning att avsky den globala uppvärmningen. Klimatförändringar stör nämligen luftströmmarna och ökar turbulensen så att flygningar kan bli allt skakigare.

Artikelbild

| Flyg. För flygrädda kan det bli ännu jobbigare när klimatförändringar stör luftströmmar och skapar turbulens.

Den globala uppvärmningen har redan startat och enligt världsnaturfonden WWF har dagens uppvärmning på en grad lett till dödsfall på grund av extremtemperaturer, höjda havsnivåer som påverkar ö-nationer i Indiska oceanen och Fijiöarna, och snabbare spridning av sjukdomar. Om utsläppen av växthusgaser inte nollas innan år 2070 så påverkas jorden. Då är det inte en fråga om ifall en katastrof kommer att drabba jorden, utan när, hur stor katastrofen blir och var den slår hårdast.