Det är nu över 20 år sedan militären lämnade garnisonsområdet i Linköping. Marken såldes då till NCC som sedan dess fyllt området med bostäder – ibland i egen regi, ibland genom att sälja mark och projekt till andra bolag.

– Med de 500 vi bostäder vi påbörjar nu är Södra Ekkällan uppe i 2 500 bostäder. Ungefär hälften är hyresrätter och hälften bostadsrätter, berättar Anders Rosell, projektchef på Bonava, ett företag som avknoppats från NCC.

De sex kvarteren som ska byggas nu ligger vid Bataljonsgatan, med Ekkälleskolan som närmaste granne. Kommunalråd Elias Aguirre (S) såg ovanligt lycklig ut när han fick starta projektet genom att smälla av en rejäl sprängladdning. Södra Ekkällan är ett bra exempel på stadsplanering, tycker han.

Artikelbild

| "Södra Ekkällan är ett väldigt fint område", tycker Anders Rosell, affärsutvecklare på Bonava.

– När byggandet går upp och ner är det viktigt med aktörer som Bonava, som bygger under lång tid. Södra Ekkällan får en bra blandning av boendeformer och det är nära till fina grönområden som Tinnerö och Tinnerbäcken.

Bonavas planer har inte påverkats av den senaste tidens nedgång på bostadsmarknaden.

– Linköping har en fungerande bostadsmarknad. Hittills har vi inte haft en enda tom lägenhet i Södra Ekkällan och försäljningen går bra, säger Anders Rosell.

När de 500 bostäderna är byggda – preliminärt 2022 – finns det ingen mer planlagd mark i Södra Ekkällan. Men det kan bli ytterligare 500 bostäder.

Artikelbild

| Tänt var det här! Elias Aguirre (S) tog inget första spadtag utan sprängde i stället bort en del av berget.

– Vi äger inte all mark vid bussgaragen, Husherren äger en del. Men vi skulle gärna bygga bostäder där också och förhandlar om att få köpa marken, berättar Rosell.