Det handlar om de barnfamiljer som får försörjningsstöd, det som brukar kallas socialbidrag. När staten höjer barnbidraget med 200 kronor så kan kommunen minska familjens socialbidrag med 200 kronor och detta vill Jessica Eek förhindra.

– De barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd lever i fattigdom. Den här motionen handlar inte om att slösa mängder av kommunala pengar på de här människorna, det handlar om att inte spara på att barnbidraget höjs, sa hon från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde på tisdagen.

För att få med sig socialdemokraterna i salen citerade hon Olof Palme. Om det fungerade är svårt att veta men Elisabeth Gustafsson (S) som är ordförande i socialnämnden lät som om hon höll med.

– Det här är en viktig motion som vi socialdemokrater ställer oss bakom, men att vi som kommun ska höja normen, det tillåter inte lagstiftningen utan då handlar det om att pröva varje enskilt fall när det finns särskilda skäl, svarade hon.

Vänsterpartisterna i Linköping är få och motionen avslogs av fullmäktige, men enligt Elisabeth Gustafsson har Jessica Eek ändå fått som hon vill.

– Regeringen har höjt normen i försörjningsstödet. Det innebär att en familj med två vuxna och två barn får 570 mer per månad. Dessutom har man höjt normen för varje barn med 200 kronor. Så egentligen är er önskan uppfylld, men det genomförs på ett annat sätt, svarade Elisabeth Gustafsson.