Nästa tisdag blir det budgetdebatt i Linköpings kommunfullmäktige. Inför den så gör partierna sina egna drömbudgetar. De utgår från de siffror som Alliansen fått från kommunens ekonomer och enligt prognosen så kommer Linköpings kommun att ha utgifter på cirka 10,7 miljarder kronor år 2020.

Miljöpartiet tycker bland annat att Alliansen snålat på äldreomsorgen.

– De tar inte höjd för demografiska förändringar och det måste vi ju göra, säger Rebecka Hovenberg, gruppledare för MP i Linköping.

Men den största satsningen från partiet är 25 miljoner kronor som ska gå till att göra Linköping koldioxidneutralt till år 2025. Miljöpartiet nämner solceller och minskad användning av plast som exempel.

– Det finns ganska mycket kvar att göra och därför anser vi att Linköping måste ha en klimat- och miljöpott som alla förvaltningar kan söka pengar ur.

Dessa 25 miljoner kronor vill partiet hämta ur Stadshus AB, det är kommunens moderbolag som äger samtliga kommunala bolag. Där finns pengar som bland annat Tekniska verken lämnat ifrån sig som aktieutdelning tidigare år.

Utöver denna miljösatsning vill partiet ge barn till arbetslösa bättre möjligheter. De barn, vars föräldrar är hemma, har nu inte rätt att vara på fritids efter skolan. Det vill Miljöpartiet ändra på.

De vill också öka arbetet med den biologiska mångfalden genom att inrätta nya naturreservat, de vill också skapa fler gröna ytor inne i staden.