– En smältdegel och en mötesplats, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Skyltenområdet vid Södra Oskarsgatan är i dag ganska nerslitet. Lokalerna behöver både rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Omgivningarna präglas i stor utsträckning av bilar och asfalt. Framtiden för området har utretts av kultur- och fritidskontoret tillsammans med Leanlink och fastighetsägaren Sankt Kors.

– Eftersom husen behöver rustas upp, både in- och utvändigt, passar det bra i tiden att utveckla området på det här sättet, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Artikelbild

| Louise Hoffsten 1996, konsert på Skylten.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth pratar om "ett kulturens vardagsrum", en kulturnod med scen, galleri, musikrum och mycket mer.

– Nu beslutar vi om det första steget. Men det finns många idéer och visioner till nästa skede.

Skyltenområdet blir en del av ett kulturstråk genom staden, från teatern till Saab Arena.

– Det finns potential att utveckla detta, säger Karin Olanders, kultur- och fritidschef. Här ingår också Nykvarnsområdet med förutsättningar för en levande utemiljö.

Artikelbild

| Skylten 9 december 1995 och bara en tidsfråga innan Lasse Winnerbäck skulle slå igenom nationellt.

Redan i dag är Skylten ett hus för det lokala musiklivet. Majoriteten av konstnärsföreningen Alkas medlemmar är också här, och förhoppningen är att resten ska flytta från Westmansgatan till Skyltenområdet så småningom. Också verksamheten i Elsas hus ska flytta hit när kontraktet i gamla Missionskyrkan på Elsa Brändströms gata går ut 2018.

Det ligger tre hus i kvarteret Gjuteriet och byggnaderna uppförde 1889 för träindustri. 1922 flyttade Svenska Maskinskylten in i gårdshuset och blev kvar i 60 år. Det är därifrån namnet på huset och området kommer.

I mitten av 1980-talet gjordes huset om till ett musikhus på initiativ av föreningen Rock d’amour. Skylten blev ett internationellt känt musikhus och flera kända svenska artister har startat sina karriärer här.

Nu drivs musikverksamheten av Studiefrämjandet på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, men de senaste tio åren har verksamheten minskat. I kvarteret finns alltså även konstnärsföreningen Alka, liksom Klara grundskola som har musikundervisning här.

Hyreskostnaden väntas öka med ungefär 350 000 kronor, men pengarna kan tas med hjälp av nämndens pris- och lönejusteringsmedel.

– Lite dyrare, men vi klarar kostnaden inom våra ramar, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth. Vi får lite mindre yta, men utnyttjar den så mycket bättre.