Det är regeringen som har gett Försvarsmakten i uppdrag att ställa upp med medeltung helikopterkapacitet för att hjälpa polisen med till exempel snabba transporter.

Det är inte minst terrordådet i Norge 2011 som har aktualiserat frågan. Det kan till exempel handla om att transportera polisens nationella insatsstyrka i situationer som kräver snabba ingripanden.

– Med detta samarbete förbättras förutsättningarna för snabba ingripanden och samhällets resurser används så effektivt som möjligt, säger försvarsminister Karin Enström (M) i en kommentar.

Artikelbild

Justitieminister Beatrice Ask (M), som på onsdagen besökte helikopterflottiljen på Malmen, säger:

– Vid allvarliga brottsliga angrepp kan en snabb transport av relevant polisiär enhet vara avgörande för händelsernas utveckling.

Försvarsmaktens stöd till polisen kommer att öka gradvis och inleds i januari nästa år.