Den 25 augusti hörde en person av sig till polisen och berättade att en hund skällde och ylade i grannlägenheten. Detta hade pågått under lång tid.

Med hjälp av en låssmed kunde polisen ta sig in i lägenheten. Inne i bostaden fann poliserna en hund av rasen amstaff som saknade både vatten och mat. I lägenheten fanns det avföring. Hunden såg undernärd ut med synliga revben.

Polisen lyckades inte komma i kontakt med hundägaren och beslutade därför att omhänderta hunden. Även länsstyrelsen har försökt att komma i kontakt med hundägaren – utan resultat – och har därför beslutat att beslutet att omhänderta hunden ska fortsätta att gälla.

Av länsstyrelsens handlingar framgår att länsstyrelsen så sent som den 25 juli i år fick in en anmälan om att den aktuella hunden varit ensam under en längre tid. Inte heller då gick det att få tag i hundägaren.

Hunden betraktas nu som övergiven och länsstyrelsen kommer inom kort att besluta om hunden ska säljas eller avlivas.