Linköping

I Linköpings kommun finns det ett 60-tal vårdboenden varav drygt hälften drivs av kommunens Leanlink och hälften av privata aktörer. Snart är det dags att förnya avtalen för ett tiotal boenden och samtliga ska upphandlas. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville i sitt förslag att verksamheter inom äldreomsorgen i huvudsak ges som verksamhetsuppdrag till Leanlink.

Vill du att Leanlink får i uppdrag att driva de tio ställena i stället för att upphandlas?

– Nej. De vårdboenden som fungerar bra i privat regi kan fortsätta vara i privat regi, det är kvaliteten som ska avgöra. Bland det tiotalet vårdboenden som ska upphandlas har bara tre uppnått vårt kvalitetsmål att minst 85 procent av de boende ska vara nöjda med sin omsorg.

Redan i våras, efter att vårdbolaget Attendos två boenden, Bantorget och Duvan, hade fått skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, på grund av underbemanning nattetid, begärde nämndens vice ordförande Mikael Sanfridson (S) granskning av de utpekade verksamheterna. Han ansåg då att kommunens eget vårdbolag Leanlink borde ta över driften av Bantorget och Duvan om Attendo inte skärper sig.

– Nu på senaste mötet fick vi en muntlig rapport om att förvaltningen har granskat de två vårdboendena och att situationen är bra, nattbemanningen ska ha ökat. Samtidigt har det kommit en ny kritik från IVO mot ett annat vårdboende i privat regi. Det är bekymmersamt, säger Mikael Sanfridson.

Menar du att IVO aldrig kritiserar kommunens vårdbolag Leanlink?

– Nej, det menar jag inte. Det finns högt och lågt inom både och. Men när kommunen har sin egen verksamhet kan man jobba med den, påverka den och förbättra. Kommunen har haft svårare att påverka andras verksamheter. Alla de stora larmrapporterna som har kommit från IVO gäller den privata sektorn även om det naturligtvis finns privata utförare som gör jättebra jobb.

Mikael Sanfridson är tveksam till om det är kvaliteten som kommer att avgöra "vinnarna" i de kommande upphandligarna.

– När man upphandlar hela tiden tävlar företagen i att pressa priserna och kvaliteten blir lidande. I slutändan blir det priset som är avgörande. Alliansen har fastnat i att allt ska vara privat. Men så är det i politiken, vi har två olika roller och det kommer fram. Politik gör och ska göra skillnad.