Simhallsbygget är en lång följetong i Linköpingspolitiken. Beslutet att bygga en simhall fattades 2012, men det följdes av en lång rad politiska turer om var den skulle placeras, hur den skulle utformas och hur mycket den skulle få kosta.

Nu tyder det mesta på att spaden kan sättas i marken tämligen snart. Bygg- och miljönämnden beslutade enhälligt att bevilja bygglov – till en bygglovsavgift på 528 000 kronor, som det kommunala bolaget Lejonfastigheter får betala till kommunen.

Byggnaden får en totalyta på 21 732 kvadratmeter, med en fasad i glas och vågformad aluminiumplåt. Taket ska täckas av sedumväxter.

Vilket företag som ska bygga simhallen väntas bli klart under vecka 23, liksom vad prislappen hamnar på. Anbudstiden har gått ut och Lejonfastigheter håller som bäst på att utvärdera anbuden och intervjua anbudslämnarna.

Enligt tidsplanen ska simhallsbygget påbörjas i sommar och stå klart 2022.

Simhallen kommer att kunna byggas oberoende av den osäkerhet som fortfarande råder om vad som ska hända runtomkring den.

Dels pågår i elfte timmen en utredning om vad man ska göra med badsjön och Tinnerbäcken. Dels väntar kommunen på ett utslag i mark- och miljööverdomstolen.

Där handlar det om träden längs Hamngatan och Lasarettsgatan som kommunen vill fälla. Det har Naturvårdsverket motsatt sig och i lägre instans var det Naturvårdsverkets linje som vann. Skulle det domslutet stå sig i överdomstolen måste detaljplanen – som innehåller 560 bostäder, skola och parkeringshus – göras om.