Vasaparken Fastighets AB har länge haft planer på att bygga vid korsningen Sankt Larsgatan–Drottninggatan. Från början innefattade planerna även att bygga ut det så kallade KFUM-huset från 1960-talet, men det ansågs som arkitektoniskt skyddsvärt och q-märktes.

Däremot har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden nu sagt ja till att bygga ett punkthus med 40–42 hyreslägenheter på innergården bakom KFUM-huset.

– Det blir en fristående byggnad, men till viss del ska den byggas vägg i vägg med lågdelen på det befintliga huset. Tanken är att få till en utemiljö på taket där, berättar Oscar Åhman, vd på Vasaparken Fastighets AB.

Artikelbild

Byggstart kan det bli tidigast år 2020, bedömer Åhman.

– Vi är inne i en projekteringsfas nu och tittar på vilken byggkonstruktion man ska använda sig av. Vi bygger på ett befintligt garage och det finns byggnader omkring, så det kräver en del planering.

Grannarna har tre veckor på sig att överklaga detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S) tror inte att det blir något överklagande.

– Processen har gått bra och det har varit ganska få synpunkter under samråd och granskning.

Artikelbild

| Efter önskemål från grannen Missionkyrkan har det planerade huset flyttats några meter från tomtgränsen.

Vasaparken Fastighets AB har fler planer på att bygga i Linköpings innerstad. Dels vill företaget bygga på huset där Netto ligger, tvärs över gatan från KFUM-huset. Dels vill man riva den låga 70-talsbyggnaden vid Klostergatan, på baksidan av Delfinpalatset, för att bygga butiker och bostäder. På båda ställena pågår detaljplanering, men i ett ganska tidigt stadium.