Nu tas rejälare tag. Göta kanal 2.0 är i full gång, det största renoveringsprojektet i kanalens historia. 500 miljoner satsar ägaren staten för att bygget ska hålla i 200 år till.

– Det fanns ett val: stänga delar av kanalen, eller satsa på renovering, förklarar Göta kanalbolags VD Roger Altsäter.

Och att stänga delar av en kanal är ingen smart idé, då blir det ingen mening med de kvarvarande delarna heller. Staten beslutade att satsa.

Artikelbild

| Valet. "Det fanns ett val: att stänga delar av kanalen, eller att renovera" säger kanalbolagets vd Roger Altsäter.

I Ljungsbro kör stora hjullastare och arbetsfordon runt på kanalens botten så svallvågorna forsar kring hjulen. Botten har förstärkts, här finns numera helt enkelt en väg.

– Det var bara lerbotten innan, förklarar Roger Altsäter, fordonen hade helt enkelt sjunkit.

Längs med kanalens sidor sitter totalt 4 000 nålar av gran, instuckna för att stabilisera. Här läggs smågrus och så större grus och till sist de stora stenarna så att kanten i strandskoningen blir jämn och stark och håller kvar materialet. De här grannålarna ska sågas av så småningom, men de kommer att bli kvar och bidra till fortsatt stabilitet.

– De bevaras länge, säger Roger Altsäter, de står i en syrefattig miljö. Det här är ett ursprungligt arbetssätt.

Artikelbild

| Grannålar. 4 000 nålar av gran har bankats ner i kanalbanken för att stabilisera.

Mycket av renoveringsarbetet genomförs som förr, med gamla tekniker och materialval – fast det är förstås en sanning med modifikation. För ett par hundra år sedan var det många indelta soldater och ett par hundra ryska desertörer som jobbade med kanalprojektet. Totalt sprängde, murade och grävde ungefär 60 000 man. De hade plåtskodda träspadar, i dag gör grävskopor och maskiner jobbet betydligt lättare och snabbare.

– Det är roligt, säger Andreas Fransson som placerar stora stenar på kanten med sin grävskopa, man lär sig hela tiden nya saker. Det finns inga färdigskrivna ritningar eller regler. Jag vet var överkanten ska vara, och jag vet att lutningen på strandskoningen ska vara 30 grader, sen får jag använda förnuftet och fantasin för att räkna ut hur jag ska göra.

Artikelbild

| Udda vägval. I full fart kommer det tungt lastade fordonet backande så att svallvågorna stänker.

Grannar och intresserade besökare kommer vandrande på kanalbanken för att studera hur arbetet utvecklas.

– Jag tycker det är väldigt bra att det här görs, säger Andreas Pellbring som bor alldeles intill kanalen och själv är i byggbranschen.

Artikelbild

– Det blir säkert, det blir fint – nej, byggarbetena stör mig inte alls, säger han och skrattar. Jag älskar ju ljudet av de här maskinerna!

Det största delprojektet i Göta kanal 2.0 är den nya kanalbanken från Tegelbruket till Mem, där markförhållandena är dåliga och kanalbanken sjunker. Först ska den befintliga kanalbanken schaktas bort.

Artikelbild

– Sedan byggs en ny upp med en kärna av lättfyllning, berättar Lars Preuschhof, projektledare på SM Entreprenad som har fött uppdraget. Som tätning mot kanalen kommer ett system av skyddsdukar, gummiduk och lera att användas.

Efter jätterenoveringen, klar 2020, tänker Roger Altsäter att kanalen ska klara sig i 200 år till.

Artikelbild

– Ja, med rätt underhåll. Det har försummats rätt bra i många år. När godstrafiken försvann på 1950- och 60-talen så upphörde också en stor del av underhållet. Sedan dess har vi aldrig kommit ikapp, och det är det vi ska göra nu. Kanalen ska bli säker, vi ska utveckla planer för framtida underhåll och Göta kanal ska fortsätta att vara ett av landets största besöksmål.