Det var den 14 april 2016 som 26-åringen framförde dödshot mot sin dåvarande flickvän. Hotet, som spelades in, framfördes i samband med en bilfärd i Linköping.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt nekade 26-åringen till brott men medgav att han hade "råkat" säga att han skulle döda flickvännen. Enligt 26-åringen visste flickvännen att han inte menade något med hotet.

Tingsrätten anser dock att mannens uttalande var ägnat att framkalla allvarlig fruktan och han döms för olaga hot. Straffet blev 40 dagsböter på sammanlagt 10 400 kronor. 26-åringen ska även betala 5 000 kronor i skadestånd.

26-åringen var även åtalad för att vid två tillfällen ha misshandlat flickvännen. Men tingsrätten underkänner bevisningen i de delarna.