Länsstyrelsen kallade på förmiddagen till ett telefonmöte med kommunen, polisen, räddningstjänsten, Region Östergötland och SOS Alarm. Syftet var bland annat att skapa en lägesbild över vad som hänt för att sedan kunna rapportera uppåt till regeringen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

LÄS MER: Första synen: Det liknade en krigszon

– SOS Alarm hade redan informerat regeringskansliet. I eftermiddag ska vi ha ett nytt möte för att se vilka behov av samverkan och resurser som finns, berättar Åhlin.