Bakom Motell Filbyter i Tallboda skulle ett nytt bostadsområde med namnet Tallhöjden växa fram.

23 villor och kedjehus samt en förskola fanns med i byggföretaget Peabs planer.

Linköpings kommun upprättade en ny detaljplan för Kallerstad 1:27 som området heter.

21 av de 23 villorna var redan sålda och inflyttningen var planerad till i slutet av 2006.

Men så blev det inte.

Länsstyrelsen godkände visserligen detaljplanen. Detta trots protester från ägarna till Motell Filbyter som invände att matos och buller från motellet skulle få de närmaste nya grannarna att klaga - vilket i sin tur i förlängningen skulle kunna leda till inskränkningar i motellverksamheten.

Motellägarna överklagade till regeringen och fick stöd av statliga Boverket som såg motellägarnas synpunkter som relevanta och kommunens föreslagna störningsbegränsande åtgärder i form av bland annat bullerplank som otillräckliga.

Och nu har alltså även regeringens sagt nej till kommunens detaljplan.

"Motellverksamheten kan komma att orsaka olägenheter för boende i det planerade bostadsområdet", anser regeringen i sitt beslut och säger vidare att motellverksamhetens intressen i ärendet väger tyngre än kommunens argument för nya bostäder just där.

"Rätt i elfte timmen"

- Det är mycket glädjande att vi i elfte timmen fått rätt om saker som vi påtalat redan från början - som att det inte är lämpligt att bygga bostäder fyra meter från tomtgränsen till ett motell som funnits där sedan 1950-talet, säger arkitekt Bo Lindén som företrätt motellägarna. Gösta Gustavsson (c) var ansvarigt kommunalråd när planen för Tallhöjden godkändes.

"Ingen prestige"

- Jag är förvånad över regeringens utslag. Från kommunens sida har vi sett det här som en liten men naturlig del av utbyggnaden av Tallboda. På vägen fram har det inte varit särskilt mycket protester utom från ett håll och jag har svårt att se hur deras synpunkter kan väga tyngre än vad kommun och stat, i form av länsstyrelsen, kommit fram till vid en samlad bedömning, säger Gösta Gustavsson.

Han ser dock inte ärendet som ett bakslag för kommunen.

- Nej, det finns ingen prestige i det här och är ingen avgörande fråga för kommunen. De som drabbas är markägare och byggherre.

Christer Marklund är regionchef på Peab. Han kommenterar regeringens beslut med ord som "beklagligt" och "märkligt".

- Kommunen har beaktat alla vinklar i sin plan. Ändå underkänns den, säger Marklund.

Reviderad plan?

Mycket av tvisten har handlat om de hus som var planerade att byggas närmast intill motellet.

Om Peab och kommunen kommer att jobba vidare med en reviderad plan med färre hus är ännu inte klart.

- Det är ett alternativ. Men då drabbar det totalekonomin. Vi ska träffa kommunen för en diskussion vid ett möte om två veckor, kommenterar Christer Marklund.