Pär Andersson, chefsåklagare i Linköping, och Torsten Angervåg, chefsåklagare i Norrköping, anser att det råder en allvarlig brist på poliser i Östergötland. I en intervju sade på tisdagen Pär Andersson:

– Man måste skjuta till resurser till polisen så att man klarar rättssäkerheten och upprätthållandet av rättsstaten. Det är vad det handlar om.

Staffan Danielsson skriver att han som riksdagsledamot blir "utomordentligt oroad när två erfarna chefsåklagare gör dessa bedömningar." Danielsson begär nu att Anders Ygeman bemöter kritiken i riksdagen: "Min fråga till inrikesminister Anders Ygeman är hur han ser på den allvarliga kritiken mot polisledningen och på situationen hos polisen i Östergötland och om han avser att vidta några åtgärder med anledning av detta."

Artikelbild

| Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Linköping har reagerat på chefsåklagarnas utspel.

Enligt Staffan Danielsson vilar ansvaret för den uppkomna situationen på den högsta nationella polisledningen och hos regeringen.