Den årliga Nils Holgerssonrapporten visar att Linköpingsborna har relativt billig värme, el, sophämtning, vatten och avlopp.

De nya taxorna, som gäller från årsskiftet, kommer inte att ändra på den saken. Flera av Tekniska verkens taxor förändras inte alls. Det gäller avgifterna för vatten och avlopp, sophämtning och slamtömning.

Däremot höjs elnätspriset med fyra procent, vilket innebär 9 kronor mer i månaden för en villa och 10,50 kronor för en lägenhet. Höjningen motiveras med att bolaget vill förbättra elnätet. Till exempel kommer luftledningar att grävas ner under nästa år i Kaga (Odensfors–Svartåfors), Skeda Udde–Siktesbo och i Landeryd. Tekniska verken byter också successivt ut alla elmätare.

Fjärrvärmen höjs från 66 till 66,80 öre/kWh under vintern (december–februari) och från 51,60 till 52,80 öre/kWh vår och höst (mars, april, oktober, november). Under sommaren är avgiften oförändrat 9,80 öre/kWh.

Ett år med normalt väder innebär det, enligt Tekniska verken, att fjärrvärmen blir 1 procent dyrare. För en normalvilla, som förbrukar 20 000 kWh om året, blir värmen därmed 14 kronor dyrare i månaden.