Det nya boendet är uppdelat på 60 lägenheter och två av dessa kommer att stå redo att ta emot par som önskar bo tillsammans.

Boendeplatserna har försetts med stora fönster som vetter mot antingen den närliggande skogsdungen eller Vallastadens skola.

– Det är viktigt att stärka vården för demenssjuka i kommunen och genom den här satsningen tar vi ett stort kliv i just den riktningen, sa äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Artikelbild

| På inspektion i det nya vårdboendet i Vallastaden. Från vänster Barbara Vogt, White arkitekter AB, Mikael Sanfridson, äldrenämndens ordförande, och Camilla Scharff, affärsområdeschef på Leanlink,

Han lyfte samtidigt fram det vårdboende med minst 80 platser som är planerat i Berga där man räknar med inflyttning någon gång år 2020 eller 2021.

– För oss är det viktigt att både de äldre och deras anhöriga ska känna sig trygga med att Linköping kan erbjuda en god äldreomsorg. Vi arbetar också för att ha så korta köer som möjligt.

Camilla Scharff, affärsområdeschef på Leanlink, som kommer att stå för driften av demensboendet i Vallastaden, betonade att vården ska individanpassas så långt det är möjligt.

– Det är personens behov som ska vara det styrande verktyget, inte hur boendet är uppbyggt, sa hon.

Artikelbild

Målet med den nya enheten i Vallastaden är att de boende kan fortsätta vara så aktiva och självständiga så länge de orkar eller kan.

Det kommer också att finnas en särskild avdelning för yngre personer med demens (upp till 70 år).

Artikelbild

| Byggherre är Lejonfastigheter och entreprenör är Bernhardsson och Carlsson. På måndagen öppnade man upp dörrarna till det nya vårdboendet i Vallastaden som kommer att stå klart våren 2019.

– Det blir också en dagverksamhet för demenssjuka som fortfarande bor hemma, upplyste Mikael Sanfridson.