Bebyggelsen grupperades kring ett 50 meter brett centralt grönstråk. Dessutom skapades ett stort grönt fält mellan bebyggelsen och Tinnerbäcken. Områdets totala tomtmark är faktiskt bara knappt dubbelt så stor som de gröna gemensamhetsytorna. Stadsplanearkitekten Berndt Nordberg skrev att syftet med de vältilltagna grönytorna var att området skulle bli föredömligt barnvänligt.

Kedjehusen är ritade av Linköpingsarkitekten Lennart Ekenger. De vinkelbyggda villorna har en boendeyta på drygt 120 kvadratmeter. Fasadmaterialet är en tidstypisk kombination av trä och tegel. Även de flacka taken och sidoljuspartiena vid entrédörrarna är tidstypiska.

Kedjehusen har fem rum och ett kök med en matplats. Bad- och toalettutrymmena liksom kökets våtdel var prefabricerade. I källarvåningen finns ett tv-rum. Corren konstaterade i en presentationsartikel att småhusproducenterna övergett den tidigare, som säljargument använda, beteckningen gillestuga. Bostadshusen bands samman med dubbelgarage.

Artikelbild

| Senvåren 1968 var 82 tidstypiska kedjehus längs Riksdaler-, Banko och Nödmyntsgatorna inflyttningsklara.

Flertalet av husen kostade strax över 150 000 kronor, andra var några tusenlappar billigare. Prisskillnaden berodde på att källarvåningarnas storlek varierade. Köparna erbjöds en finansieringsplan som förutsatte dels en kontantinsats på 20 000 kronor, dels årliga amorteringar om 10 000 kronor.

Corren beskrev villornas standard som genomgående god utan att vara exklusiv. Artikelförfattaren var i stort positiv till husen, men kritiserade dock att ett av sovrummen låg för långt från toaletten.

Nordberg berättade att erfarenheten från tidigare småhusområden visade att efter några år vill många ägare skapa en utökad bostadsyta. I stadsplanen hade han därför sett till att det är möjligt att förlänga gårdsflygeln något.

Skånska cementgjuteriet ordnade i början av maj en visningshelg då villan på Riksdalergatan 23 stod öppen för besök. Skånska Cementgjuteriet hade inför visningen uppdragit till Domus att möblera villan. Företaget meddelade Corren att efterfrågan på kedjehusen var mycket god.

Artikelbild

| Kartan från 1969 visar att området kring Riksdalergatan var, när det var nytt, Vidingsjös sydligaste utpost.

Entréavgiften till visningsvillan var en krona. Intäkterna delades mellan Radiohjälpen och Ungdomens Röda kors. Insamlingarna gick till svältoffren i Biafra respektive till hälsovårdsupplysning samt smittkoppsvaccinering i Nigeria.

Har du frågor om Linköping förr? Skicka dem till Johan Rödin, Corren, 581 89, Linköping. Eller mejla johan.rodin@corren.se. Frågorna vidare­befordras till Gunnar Elfström.