”Du är din största tillgång. Ge dig själv så bra dagar, veckor och år som möjligt. Cigaretterna är ett hinder ingen tillgång för dig i ditt liv.”

Så kan det se ut i telefonen för den som deltar i NEXit, ett program utvecklat av forskare vid Linköpings universitet för att få studenter att sluta röka. Efter en stor studie, omfattande 1 600 rökande studenter, är projektet nu igång skarpt.

Under tolv veckor har deltagarna med jämna mellanrum mottagit sms med olika budskap, sammanlagt 157 stycken. En hel del bara av peppande karaktär, som det i början av denna artikel, en del är mer informativa med information om rökningens konsekvenser, och en del innehåller konkreta tips: ”Abstinens brukar för det mesta bara sitta i några få minuter åt gången – ta några djupa andetag, drick ett glas vatten eller ta en promenad. Allt som får dig på andra tankar är bra.”

– Sms:en är uppbyggda för att stötta på olika sätt under olika perioder, säger universitetslektor Ulrika Müssener, huvudförfattare bakom studien.

I studien jämfördes studenter som genomgått sms-programmet med en kontrollgrupp som inte gjort det. Det visade sig att 25 procent av sms-rökarna var fortsatt rökfria efter fyra månader, medan bara 14 procent av kontrollgruppen nådde samma framgång. Resultatet är ungefär likvärdigt med andra sluta-röka-behandlingar, men har flera fördelar.

– Framför allt är det en billig metod. Andra behandlingsmetoder kan innebära att man träffar en rökcoach personligen och det blir ju dyrare. Det här når många också eftersom nästan alla har telefon, och man kan komma igång direkt. Man måste inte logga in någonstans eller ringa en terapeut, utan kan vara igång efter en timme, säger Ulrika Müssener.

Hur har ni arbetat fram vad som ska stå i sms:en?

– Vi har en forskargrupp med bred kompetens som jobbar generellt med levnadsvanor: rökning, alkohol, motion, mat. Sen har vi litteratur från forskning som bedrivs över hela världen och kontakt med dem som jobbar kliniskt med att sluta röka, och med landets alla studenthälsor. Utifrån det har vi försökt göra sms med vettigt innehåll.

Rökning blir mindre och mindre vanligt. Hur stort är problemet?

– Även om det är få rökare innebär det stora problem som belastar vården väldigt tungt, ger negativa konsekvenser för hälsan och ger en relativt ökad dödlighet.

Och nu ska ni gå över till sluta-dricka-sms?

– Ja, vi har ett program i gång, även om det delvis skiljer sig från rökningen. Med alkohol har vi inget nollmål, utan det handlar mer om att dra ner om du har för hög konsumtion. Vi har också dragit igång ett projekt för att bli rökfri inför operation och ett för att hjälpa yngre personer, gymnasieelever, att sluta röka.

NEXit riktar sig främst till studenter, men det är fritt fram för vem som helst att skriva upp sig på en gratis kur på www.nexit.nu.