Sedan 2016 har Linköpingsborna haft möjlighet att lämna förslag via ett formulär på kommunens hemsida. Där kan alla sedan gå in och rösta – och de förslag som får tillräckligt många röster ska sedan behandlas av tjänstemän och/eller politiker.

I år har den här verksamheten fått fart på riktigt. Mer än ett förslag om dagen har kommit in sedan årsskiftet, vilket är mer än dubbelt så mycket som tidigare år.

Här är de förslag som samlat flest röster just nu (antalet inom parentes):

Artikelbild

| Ett av förslagen är en kulturstadspark i rokokomiljön vid Lambohovs säteri. "Tag det bästa från Rosendals Trädgård, Wij Trädgårdar och Gunnebo Slott — men gör det ännu bättre", skriver förslagsställaren.

Större hagar till hästarna på Smedstad Ridsportcenter (517). Dagens små hagar blir leriga och skaderisken ökar, menar förslagsställaren, som pekar på att det finns stora ytor intill ridsportanläggningen som skulle kunna användas.

Återställ Hamngatan (249). Öppna bussfilerna för biltrafik.

Renovera musikestraden i Trädgårdsföreningen (212). Förläng taket ut över hela scengolvet.

Föreningslokal/kulturhus i Slaka (188). Området har många föreningar och en samlingslokal behövs.

Artikelbild

| Linköping har en ny, fin ridanläggning i Smedstad. Men hästarna har för små hagar att röra sig i, enligt ett Linköpingsförslag.

Cykelbana längs Drottninggatan (180). Sådan saknas i dag sträckan Snickaregatan–Hamngatan.

Svenskt kött (178). Allt kött inom kommunens verksamheter – som skola, barnomsorg och äldreomsorg – ska ha svenskt ursprung.

Artikelbild

| Gatubelysning är till stor hjälp för människor. Sämre för insekter och fladdermöss.

Utökad skolgård vid Brokinds skola (167). Här finns två osålda tomter som skulle kunna användas till fotbollsplan, löparbana och längdhoppsgrop.

Utveckla trafiksignalerna för cyklande (161). Ordna så att de automatiskt känner av annalkande cykeltrafik och synka så att cyklistsignalen tänds om gångsignalen tänds.

Vandringsled till Rosenkällasjön från Slaka och Lambohov (160).

Öka säkerheten vid gång- och cykelöverfarten på Nya Ledbergsvägen nära Fårbacksvägen i Malmslätt (153).

Cykelbana längs med Sankt Larsgatan (151). På båda sidor gatan, främst mellan Vasavägen och Drottninggatan.

Avskaffa kommunala subventioner av flygplatsen (145). Avsluta kommunens avtal med Saab om samverkan kring Linköping City Airport.

Bikesharing (138). Ett system för lånecyklar.

Gör en kulturstadspark i och kring rokokomiljön vid Lambohovs säteri (134).

Cykelbana korsningen Malmslättsvägen/Kaserngatan (134). Här saknas cykelbana några korta sträckor.

Träningslokal i Malmslätt (132). Gym för äldre på dagarna och för allmänhet övrig tid.

Cykelbana längs Teknikringen (126).

Plastplockardag (124). Aktivera kommunens invånare en dag om året.

Fjärilshus (122). Tropiskt växthus vid lill-Valla eller i Trädgårdsföreningen.

Mindre nedskräpning i Paradiset (122). Åtgärder för att minska problemet med hundbajs i den nya parken i Vallastaden.

Gång- och cykelväg längs Kunskapslänken,mellan Vallastaden och busshållplats Vallastadens skola. (120).

Räta ut cykelvägen mellan Ryd och Mjärdevi (119).

Gratis rådgivning för tågresor i Europa (113).

Minska ljusföroreningarna (101). Ta hänsyn till nattlevande djurarter som insekter och fladdermöss. Se över gatubelysning och fasadbelysningar med mera.

Snöskottning för människor (100). Prioritera trottoarer och gångbanor framför bilvägar.

Cykelväg längs Braskens Bro och Söderleden (97).

Hinderbana (97). Bygg en kortare hinderbana på ca 500 meter med ett tjugotal hinder vid Ryds eller Vidingsjös motionscentrum.

Cykelbana längs Roxengatan (97).

Dela ut Gröna påsen i matbutiker (87).

Tågstation i Malmslätt (80).