Gerhard Andersson är en pionjär inom behandling via internet. Redan 1998 var han med och tog fram ett program för att lindra huvudvärk och året därpå började han forska kring tinnitusbehandling via internet.

– Ungefär en tredjedel av tinnituspatienterna tycker att deras besvär har blivit mycket lindrigare efter behandlingen. Bara cirka 20 procent upplever ingen förbättring alls, men tycker ändå att det var värt besväret. Resultaten är ungefär desamma för internetbehandlingen som för kognitiv beteendeterapi i grupp.

Tyskland och England

Artikelbild

| Prisad. Stig Arlinger tog emot Stora Hörselpriset 2016 av Hörselforskningsfonden.

Gerhard Anderssons metoder ingår nu i forskningsprojekt i både Tyskland och England.

– Det finns två olika nätbehandlingar. En som bygger på olika KBT-metoder som avslappning, att jobba med tankar och att jobba med ljud. Den andra behandlingen bygger på acceptans, att lära sig leva med besvären.

Behandling via internet blir långsamt alltmer accepterat och Sverige är världsledande. Gerhard Andersson och hans medarbetare har tagit fram behandlingar inom en lång rad områden som exempelvis ångest, depressioner, ensamhet och perfektionism.

– På internet blir behandlingen tillgänglig för fler. Många uppskattar också att slippa befinna sig på en klinik och i stället sköta behandlingen därhemma på kvällen. För andra fungerar det bättre med personlig kontakt.

Vanligare i framtiden

Gerhard Andersson räknar med att internetbehandling blir allt vanligare i framtiden, men bara till en viss gräns.

– Det är som med handel. Vissa saker handlar vi gärna på nätet, men ibland vill man kunna klämma och känna på varan.

På torsdagen talade Gerhard Andersson om sin forskning på konferensen Hörselforskning 2016 på Konsert & Kongress i Linköping. En annan talare var en av hans gamla forskarstudenter Elisabeth S Thorén som numera jobbar på ett forskningscenter i Danmark. Hon forskar kring internetbaserad hörselvård där bärare av hörapparater erbjuds hjälp.

– De får information via programmet och kan träna i olika lyssningssituationer. Metoden fungerar bra, säger hon.

Stig Arlinger prisades

En annan huvudperson på konferensen var den som 2004 såg till att knyta Gerhard Andersson till hörselvården på US, nämligen professor emeritus Stig Arlinger. Han tog emot Stora Hörselpriset 2016 och fick stående ovationer. Arlinger tilldelades priset på 100 000 kronor bland annat för att ha utvecklat högteknologiska hjälpmedel och för nydanande forskning inom hörseldiagnostik.

Stig Arlinger började som teknisk audiolog i Linköping redan 1966. En ålder på 77 år hindrar honom inte från att fortfarande vara verksam.

– Man ska inte helt pensionera sig i onödan. Så ett litet tag till hänger jag på, sade den populäre professorn till publikens uppenbara förtjusning.