I år är det fler elever som grundskolorna i Linköpings kommun anmälde som försvunna än förra året när 17 elever saknades vid skolstarten. Då hölls några av barnen kvar utomlands och det fanns oro för tvångsgifte. Inför sommaren 2017 omhändertog socialförvaltningen i Linköping en 16-årig flicka som var förlovad med en man i familjens hemland och som riskerade tvångsäktenskap. Myndigheten fick reda på att äktenskapet skulle ha skett redan året innan men att flickan vägrade. Hon omhändertogs före sommarlovet för att skyddas.

Inför årets sommarlov uppmanade Christel Horsak, Linköpings skolchef som ansvarar för grundskolor, alla rektorer i kommunen att rapportera saknade elever senast 24 augusti. För tre veckor sedan gjordes ytterligare en kontroll. Det visade sig att några elever, som saknades vid skolstarten, har flyttat eller att det inte fanns något allvarlig bakom, med det saknades fortfarande 21 elever.

– Vi vet inte varför de här eleverna är försvunna och vi vet inte var de är. Men vi gör allt för att ta reda på det och få kontakt med eleverna och familjerna. Vi ringer, mejlar och skriver till vårdnadshavare, vi går hem till dem och frågar hos deras bekanta. Det är fortfarande för många elever som vi inte vet var de är, säger Christel Horsak.

Artikelbild

Hon påpekar att de här siffrorna är tre veckor gamla och att situationen kan ha förändrats något. Därför kommer en ny kontroll att göras efter höstlovet.

– Det kan hända att några elever har kommit tillbaka eller att vi har fått veta var de är. Men det kan också hända att ett antal andra elever inte kommer tillbaka till skolan efter höstlovet. Eleverna försvinner inte bara under sommarlovet, säger Christel Horsak.

Sedan förra året rapporterar skolor till utbildningskontoret om elever som man misstänker kan ha förts bort. Detta görs efter sommarlovet och efter jullovet, men från och med i år ska det göras även efter höstlovet.

– Vi har också gjort en orosanmälan till socialtjänsten i samtliga fall. Vi följer upp vad som händer och jag kommer att redovisa situationen för barn- och utbildningsnämnden i november. Vi måste även fortsätta utveckla skolans förebyggande arbete så att inga barn försvinner, säger hon.

De 21 eleverna kommer från olika grundskolor, är i olika åldrar och både flickor och pojkar.