Singapore, Tyskland och Holland är några av länderna som reagerat mot mobilzombiesarna.

I Linköping har Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) sitt säte, och enligt dem saknas det underlag kring fenomenet.

– Vi känner inte till någon forskning som visar att det är ett problem, men det vore väldigt intressant att undersöka, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

Det är inte bara gångarna som tittar i sina telefoner, även cyklister och bilister har svårt att motstå sina tekniska nallar. Katja Kircher menar att trafikfaror kan uppstå när personer missbedömer sin simultanförmåga.

– Problemet är när det blir för mycket. Om någon till exempel får ett samtal under cykelfärden vet man kanske inte hur man ska hantera det. Men jag tror inte att det är svart eller vitt. Mycket är situationsberoende. Om man cyklar med musik i lurarna så kanske det är lämpligt att titta mer omkring sig eller sänka volymen.

Men det finns fler saker man kan göra för att underlätta för en själv och sina medtrafikanter.

– Gör upp en plan för hur du ska reagera om någon sms:ar eller ringer. Det finns appar som kan skicka automatiska sms om att man är ute och rör sig och inte kan svara i telefonen. Och för föräldrar som är oroliga kan det vara bra att prata med barnet om hur de ska agera med telefonen i trafiken, säger Katja Kircher.