Anders Nilsson, ordförande i Roxens fiskevårdsområdesförening, säger att föreningen lämnade sin ansökan till länsstyrelsen främst för att få skrämma bort fåglarna från området under en viss period – inte att skjuta ihjäl dem.

– Jag är fiskare, jag har inte tid att åka runt med bössa på sjön, säger Anders Nilsson.

Roxen är enligt Nilsson en av Sveriges skarv-tätaste sjöar och ibland kan så många som 6 000 fåglar uppehålla sig i området. De fiskar friskt och deras omfattande mängder avföring tar död på vegetation.

Stora insatser har gjorts i Roxen för att öka bestånden av fisksorterna nors och asp. Dessa fiskar är dock högintressant föda för skarvarna, när de kommer till mynningarna av Svartån och Motala ström för att leka under våren. Fiskarna simmar i grunda vatten och blir enkla byten.

Fiskevårdsområdesföreningen har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd till skyddsjakt på skarv. Enligt Anders Nilsson vill man dock inte skjuta ihjäl fåglar utan vill skjuta för att skrämma bort dem under fiskens lektid. Fåglarna kan skrämmas med exempelvis hagelgevär som avfyras.

– De är smarta och lär sig snart att vara rädda för båten. Då behöver man inte ens fyra av, de försvinner när de ser båten, säger Anders Nilsson.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på max tio skarvar fram till 31 april. Anders Nilsson säger att fiskefolket på Roxen följer fiskarnas beteende och skrämmer fåglar när det behövs; norsen, exempelvis, kan ha en lekperiod på bara någon vecka.