Bostadsbyggandet på Folkungavallen stötte häromdagen på ett oväntat hinder när Naturvårdsverket inte ville låta kommunen såga ner 27 träd längs Hamngatan och Lasarettsgatan. Det ärendet ska avgöras i mark- och miljödomstolen i Växjö.

Under tiden går kommunen vidare och namnger gator och torg i området, där det planeras bland annat cirka 560 bostäder, simhall och skola.

Gatan som går genom hela området, från Tinnerbäcken till Hamngatan, kommer att heta Folkungaallén. I nordsydlig riktning förlängs Snickaregatan ända fram till Lasarettsgatan.

Andra gator föreslås heta Spelargången, Badmästaregatan och Tränaregatan, medan det centrala torget får namnet Folkungaplan.

Det är kommunens namnberedningsutskott som ligger bakom förslagen och namnen förväntas klubbas på bygg- och miljönämndens möte på torsdag.