Mjölkbonden Magnus Svensson är bekymrad. Den starka, ihållande solen som de allra flesta andra gläds åt har inte varit bra för bönderna. Solen och hettan leder till torka, torkan leder till problem. Där Magnus Svensson nu står, inne i hagen hos sina mjölkkor på Markeby gård, är gräset torrt. Regnet har uteblivit. Det kommer bli en enorm foderbrist framåt hösten.

Senast det var så här illa var 1955, då var det Magnus pappa som skötte gården. Då var Sverige i mångt och mycket självförsörjande, då slog torkan hårdare mot civilbefolkningen än vad det gör nu. Men för bönderna är det svårt likväl.

– Det är tredje året i rad som vi har torka, men situationen i år kan inte jämföras med någonting annat. Dessutom finns inga foderlager från tidigare år att tillgå, de gick åt redan förra året, säger Magnus Svensson.

Artikelbild

| Magnus Svensson visar hur höga åkerbönorna egentligen borde vara. Utan regn växer det dåligt.

Bredvid honom står riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Han är oroad över lägets allvar. Därför förbereder han en interpellation till landsbygdsministern. I den tänker han föreslå att regeringen tillsätter en nationell krisgrupp som ska hjälpa bönderna. Hjälpen bör bland annat bestå i att bönderna får behålla EU-stöden trots att det kommer bli svårt att nå upp till kraven, säger Staffan Danielsson.

– Som det är nu så får bönderna avdrag om de inte uppfyller alla krav. Men det kommer bli allt för svårt i och med denna torka, där menar jag att nöden måste få gå före, säger Staffan Danielsson.

Kraven som kommer vara svåra att uppfylla är bland annat att inte utfordra på mark som har så kallad särskilt värde, där ungdjuren vistas. Där måste flora och fauna lämnas orörd, det får inte tillföras näring dit vilket utfordringen skulle göra. Ett annat krav för att erhålla EU-stödet är att korna går ute sex timmar per dygn, tre månader om året.

Men i denna värme vill de allra helst vara inne, i skydd från solen, menar Magnus Svensson. Detta samtidigt som han inte har rätt att stödutfodra sina ungdjur på den mark som de vistas.

Artikelbild

| Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) hoppas på regn. Annars blir det ännu svårare för bönderna, säger han.

– Som det ser ut nu så kommer jag bli tvungen att bryta mot lagen för att få korna att överleva, säger han.

I interpellationen som Staffan Danielsson förbereder står att krisgruppen han föreslår ska "diskutera och genomföra en rad åtgärder för att hjälpa lantbruket i den svåra tid som väntar". Han skriver också att Sverige måste få använda den krisfond som finns i EU för extrema situationer. Detta är något som Näringsdepartementet under torsdagen gick ut med att man redan arbetar med.

Artikelbild

| Än så länge finns det mat till kossorna.

– Den verklighet som jag tar del av här och hos andra bönder kommer finnas på lantbruksministerns bord på måndag. Det är vad jag som politiker kan göra, säger Staffan Danielsson.

Även om regnet skulle komma nu blir det inte mycket mer halm. Det leder till halmbrist, som sedan leder till prisökningar. Ett kilo halm som tidigare har kostat runt en krona kostar idag fem kronor. Att få tillräckligt med mat till alla djur kommer bli svårt i längden, speciellt om hettan fortsätter.

Artikelbild

| Magnus Svensson med sin yngsta son Niklas.

Magnus Svensson har bokat in ett antal kor till slakt för länge sedan, det kommer underlätta säger han. Skickar man djur till slakt i år kan det lösa den tillfälliga krisen, men det innebär sämre produktion framöver. Samtidigt är det långa köer till slakten.

– Jag uppmanar de som köper kött att köpa svenskt kött. Det är det bästa bidraget man kan göra, säger Staffan Danielsson.