Saab ska leverera Mk II-robotar till luftvärnssystemet RBS 70 till Tjeckien. Beställningen lades av NATO Support and Procurement Agency (NSPA), som ansvarar för NATO-ländernas inköp. Tjeckien använder både RBS 70 och det nya RBS 70 NG-systemet. Båda systemen är kompatibla med Mk II-roboten.

– Beställningen från NSPA är ett bevis på NATO:s fortsatta intresse för våra robotsystem. Mk II är en kompetent robot med en höjdtäckning på fyra kilometer och en räckvidd på sju kilometer, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics, i en kommentar.

Leveranserna kommer att ske under 2019.