Det var den 14 februari i år som 19-åringen körde för fort. Polisen utfärdade en ordningsbot och Transportstyrelsen beslutade att återkalla mannens körkort under en period av tre månader.

19-åringen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Han begärde dels att uppgifterna i belastningsregistret skulle tas bort, dels att spärrtidens längd skulle kortas ned. 19-åringen uppgav att det inte fanns någon trafikskylt som upplyste om hastighetsbegränsningen.

Förvaltningsrätten har nu avvisat yrkandet om att uppgiften i belastningsregistret ska tas bort. Domstolen har även kommit fram till att det var motiverat att återkalla 19-åringens körkort i tre månader.