Kristina och Michael Deltén driver Kullsäters smådjurskrematorium sedan år 2000. I lördags fanns annonsen i tidningen som meddelade att det var slut på samarbetet med Evidensia.

– Vi har olika värderingar när det gäller kremeringar, säger Michael Deltén. Därför avslutar vi samarbetet.

Evidensia Djursjukvård AB förklarar att det är tvärtom.

Artikelbild

Annonsen om det avbrutna samarbetet publicerades 25 november.

– Det var VI som sa upp samarbetet i somras, säger Maria Hofling som är press- och informationsansvarig.

– Det handlar inte om värderingar, utan om att vi gjorde en upphandling och därefter valde en annan leverantör. Vi har haft ett långt samarbete och vi är nöjda med Kullsäters smådjurskrematorium, men nu vill vi begränsa antalet leverantörer vi använder.

Kullsäters smådjurskremering menar att det är innebörden av "separat kremering" som har blivit knäckfrågan.

– Separat kremering innebär att bara ett enda djur i taget bränns i ugnen, så att askan bara ska bestå av just det djuret, förklarar Michael Deltén. Alla gör inte så. Det blir förstås billigare om man stoppar in flera djur åt gången, det sparar tid och energi.

Artikelbild

Urnor. Här läggs askan efter hunden eller katten.

Väldigt många djurägare som väljer separat kremering ställer frågan om de kan lita på att de får tillbaka askan efter just sitt eget djur.

– Det är viktigt, menar Michael Deltén.

Men han tvivlar på att den garantin kan lämnas av Evidensia i fortsättningen.

– Deras nya prissättning är orimligt låg om det verkligen handlar om separat kremering. Vi frågade dem om de kan garantera att djuren bränns ett och ett, men vi fick inget svar.

Maria Hofling säger att alla har haft samma möjlighet att komma med anbud och att företagets kriterier för upphandlingen var tydliga.

– För dem som väljer separat kremering blir det ingen skillnad mot tidigare, säger hon.

På Valla djursjukhus Facebooksida skriver Björn Lindevall om det avslutade samarbetet:

– Vi har genom åren haft ett bra samarbete med Kullsäter och de har levt upp till våra förväntningar. Inom Evidensia har man dock haft samarbete med väldigt många olika krematorier med varierad kvalitet. Därför har man nu valt att koncentrera sig på ett fåtal krematorier, där fokus har legat på just kvalitet men också på geografisk placering. Detta för att så många enheter inom Evidensia som möjligt skall kunna använda samma, kvalitetskontrollerade krematorium.

På Kullsäter finns en minneslund i skogen. Där kan djurägare placera en minnessten och ställa ljus om de önskar. På Alla helgons dag stod 15-20 bilar parkerade där, berättar Michael Deltén.

– Det är viktigt! Men alla krematorier har inte en minneslund.

Kremeringarna från Valla djursjukhus kommer i fortsättningen att genomföras av ett krematorium utanför Nyköping.

– Vi inser att det blir längre till minneslunden för en del av våra kunder, vilket naturligtvis är en nackdel, skriver Björn Lindevall på Facebooksidan. Men som det framgår av Kullsäters annons har alla djurägare fortfarande möjlighet att vända sig till dem om man vill att askan skall finnas i deras minneslund.

30 november är sista dagen för samarbetet mellan smådjurskrematoriet och Evidensia.

– Men vi finns kvar, säger Michael Deltén, och samarbetet med Anicuras kliniker fortsätter som tidigare.