Till listan kan också läggas sex konstgräsplaner och en ny ishall. Slutdatum för hela paketet är 2028, utlovar den styrande Koalition för Linköping. Men mycket ska hända i närtid.

Redan nästa år ska Wahlbeckshallen med sin konstgräsplan gjorts om till tre fullstora hallar. Konstgräset tas bort och med nytt sportgolv och lite fix kring andra utrymmen, så ska det motsvara tre fullstora hallar, enligt Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande.

Förändringen har till följd att den konstgräsplan som finns i anslutning till Wahlbeckshallen, får ett tält över sig och på det sättet kan planen användas hela året om.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S). Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Linköping ligger illa till – i jämförelse med andra kommunen – när det gäller antalet hallar. Så kan vi inte ha det, resonerar den styrande koalitionen. Nu när de sitter med budgetarbete och gör då upp investeringsplaner för de kommande tio åren, så satsar de mycket pengar. Vad hela satsningen kommer att kosta finns ingen siffra på just nu men det lär klättra över halvmiljardstrecket med råge innan allt är klart och färdigt.

Det handlar inte bara om satsningar på idrott utan det ska ses, enligt Koalitionen, som en satsning på barn, unga och på folkhälsan. Satsningarna ska göras runt om i kommunen, på orter som Vikingstad, Ljungsbro och Linghem och i områden som Berga, Ryd och Skäggetorp.

Kostnaden för hela satsningen väntas bli över 600 miljoner kronor. Kommunen räknar med att varje fullstor hall kommer att kosta 40 miljoner kronor. Kostnaden för ishallen kommer att uppgå till 60 miljoner och för konstgräsplanerna beräknas kostnaden bli 7,5 miljoner kronor per plan som byggs.

Enligt Kristina Edlund har Koalition för Linköping god ordning på ekonomin och kommunen har goda förutsättningar för satsningar av det här slaget.

Det handlar också om långsiktighet, enligt Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Med fler barn som kan sporta, och fler som kan fortsätta att idrotta upp i åren innebär stora folkhälsovinster på sikt, säger hon.

Att ni tre partier presenterar det här tillsammans, är den en indikation på att ni tänker fortsätta att styra efter valet?
– Vi går till val som tre enskilda partier och sedan är det väljarna som bestämmer, säger Kristina Edlund.

Redan tidigare finns beslut om att bygga två fullstora hallar i Vasahallen, en i Brokind och en i Sturefors. Hallen i Brokind invigs redan nu i maj, i Sturefors planeras invigning 2020. Av de hallar som byggs i Vasahallen kommer en att bli särskilt för gymnastik med utrymme för bland annat hoppgropar.