Fredagen den 21 augusti fanns en rubrik på Corren.se om att ingen politiker i Linköping vill förbjuda tiggeri. Den stämmer inte eftersom Sverigedemokraterna faktiskt vill införa ett tiggeriförbud.

Att det blev fel berodde på ett missförstånd.

Korrekt är att Sverigedemokraten Jonas Andersson deltog i ett beslut om att avslå ett medborgarförslag, men det berodde på att medborgaren lagt in två krav i samma förslag. Dels att förbjuda tiggeri, men också frågan om det är lagligt för en kommun att ge bidrag till härbärge för tiggare från andra städer.

Den senare delen är prövad av domstol som slagit fast att det är förenligt med kommunallagen att ordna härbärge även för dem som inte är medborgare i kommunen. Eftersom medborgarförslaget innehöll båda dessa delar avslogs det av en enig kommunstyrelse.

Däremot vill Jonas Andersson fortfarande se ett förbud mot tiggeri och han arbetar just nu med ett sådant förslag.

På samma kommunstyrelsemöte fanns ytterligare två medborgarförslag som handlade om tiggare. Det ena reste krav på en lokal folkomröstning om tiggeriet. Den ville SD som enda parti bifalla men samtliga övriga (S,MP,FP,M,C,KD) var emot förslaget.

I det andra medborgarförslaget föreslogs att de lokala ordningsföreskrifterna skulle ändras så att ambulerande tiggeri skulle kunna förbjudas på vissa platser. Även det förslaget ville SD genomföra medan samtliga övriga partier var emot.