Anställda på ett kommunalt serviceboende i centrala Linköping upptäckte den 17 september i år objudna gäster i form av vägglöss. Serviceboendet är ett så kallat LSS-boende, där personer med måttlig eller lindrig utvecklingsstörning bor i egna lägenheter. Personalen på plats finns till som stöd och hjälper till med vardagliga sysslor som matlagning och tvätt.

Vägglöss påträffades i byggnaden så sent som för två år sedan. Då var problemet begränsat till en ensam lägenhet som sanerades. I april i år färdigställdes dessutom en totalrenovering av hela fastigheten. Men problemet har återkommit. Vid flera tillfällen under den senaste månaden har anställda bitits av vägglöss.

– En medarbetare vaknade i jourrummet av att det kröp vägglöss i sängen, berättar Helén Harrström som arbetar på boendet. Kommunen agerade kort efter den första upptäckten i september genom att sanera det specifika rummet. Problemet har dock kvarstått, och ytterligare saneringar planeras under nästa vecka.

Artikelbild

| Avstängt. Baslägenheten, där kök och gemensamma ytor finns, tvingas hållas stängd.

Kan ta fem veckor

Personalen menar att kommunikationen från kommunen har varit bristfällig. De uppfattade det som att saneringsföretaget meddelat att spridningsrisken var minimal. Ändå upptäckte senare en anställd misstänkta vägglös i hemmet.

– Det känns som att vi inte har fått någon hjälp kring hur man ska agera. Vi har inte fått några klara besked och lever i ovisshet, säger Mona Johansson, som också arbetar på boendet.

Den anställde som fått med sig löss hem var tvungen att sanera sitt boende. Vilket ekonomiskt och etiskt ansvar kommunen har i frågan är fortfarande under utredning.

Artikelbild

– Det här är så pass ovanligt att vi måste vänta in utredningen och se vad den säger. Men jag hoppas och tror att våra medarbetare fått det stöd de behöver, säger Lise-Lotte Ardell, affärsområdeschef på LSS Funktionsstöd som driver boendet.

Det råder också delade meningar kring hur lång tid saneringsprocessen tar. De anställda menar att de fått information om ett tidsspann på 24 till 48 timmar. Margaretha Karlson, som är verksamhetschef över det specifika boendet, säger dock till Corren att processen kan ta upp till 5 veckor.

Artikelbild

| Utrensat. Personalen har tvingats rensa lokalen på vissa möbler.

Tvingas lägga ner

Personalen berättar att de för tillfället inte trivs på sin arbetsplats.

Artikelbild

| Sänggäster. Skålar ställs under sängfötterna för att fånga in skadedjuren.

– Allt har avstannat. Kurser och aktiviteter som vi planerat i höst tvingas vi lägga ner. Det värsta är att det första man frågar när man kommit till jobbet är hur det går på lusfronten, berättar Helén Harrström och Mona Johansson.

Lise-Lotte Ardell på LSS Funktionsstöd säger att de har meddelat personalen om information och åtgärder så fort de har har kunnat. Men hon menar att vägglöss är ovanligt och att verksamheten aldrig upplevt en liknande situation.

Artikelbild

| Skadedjur. Mona Johansson och Helén Harrström i det avstängda jourrummet.

– Vi har delat med oss av den information vi har. Det finns ingen given rutin för dessa typer av ovanliga fall. En mer tydlig rutin är kanske något vi måste ta fram, säger Ardell.