Det är främst de biologiska läkemedel som ges till svårt sjuka i psoriasis som är mycket dyra. De här medicinerna har visat sig bättre och mer effektiva än många andra, enligt Region Östergötlands bedömning.

Läkemedelskostnaderna för patienter med de svåraste hudsjukdomarna ingår är inte med i vårdvalet för specialiserad hudsjukvård som infördes för drygt ett år sedan.

På tisdagen beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ersätta Hjärt-och medicincentrum, där hudkliniken ingår, med sex miljoner kronor som motsvarar de ökade kostnaderna för läkemedlen.