Det är liberalerna i Linköping som testar ett nytt sätt att låta väljarna få inflytande. I en medborgarenkät på nätet kan alla Linköpingsbor som vill gå in och tycka till i aktuella ämnen.

– Vi hoppas få igång ett samtal och en diskussion med Linköpingsborna och se lite hur de tycker och tänker. Förhoppningsvis kan det hjälpa oss politiker att prioritera rätt saker, säger Gustaf Appelberg, nyvald ordförande för Linköpings Liberala kommunförening.

Frågorna spänner över ett brett fält. Ska skatten sänkas? Ska det krävas tillstånd för att få tigga? Mobilförbud på skolorna? Ska Slottsträdgården göras tillgänglig för allmänheten? Äldreomsorg i kommunal eller privat regi? Ska hyresrätter omvandlas till bostadsrätter?

Artikelbild

| Bussfil. Bra eller dåligt?

– Många människor tänker nog på politik som något som handlar om att argumentera i debattprogram på tv. Men vi vill få upp ögonen för att det oftare handlar om beslut i vardagsnära frågor, säger Appelberg.

Enkäten finns på http://www.omdigital.nu/liberalerna-formular-1/