Under 2015 har siffran kring antalet cykelstölder i Linköping minskat med 13 procent. Polisen i Östergötland säger att rapporten är glädjande, men att hårt arbete kvarstår för att stölderna ska fortsätta reduceras.

– Det är bra att de minskar, men vi ligger fortfarande på en alldeles för hög nivå. En stor del av de brott som rapporteras till oss är cykelstölder och därför kan vi inte vara nöjda än, säger Mattias Ydreborg, poliskommisarie i Östergötland.

Under det senaste året har antalet stölder minskat från drygt 2 700 cyklar till 2 300. Men fortfarande stjäls i genomsnitt sex till sju cyklar per dag i staden, enligt Mattias Ydreborg. Något som görs på grund av att det finns en marknad för att sälja stulna tvåhjulingar.

– Jag tror inte att man ska dra för stora växlar av den här rapporten. Det är absolut positivt att det minskar, men vi vet ju inte hur stort mörkertalet är. För oss gäller bara en sak: att fortsätta arbeta förebyggande och göra det så svårt som möjligt att sälja stulna cyklar i Linköping, säger Mattias Ydreborg.