– Ja jag skulle önska att det fanns mer utrymme för det. Ibland får jag till svar att då får jag också söka hemtjänst och betala för den hjälpen. Men jag sparar ju pengar åt kommunen varenda dag som jag sköter om min make nästan dygnet runt, säger Irene.

Irene understryker att hon inte är kritisk till någon enskild anställd inom hemtjänsten. Personalen gör så gott de kan, tycker hon. Det är själva organisationen som Irene kritiserar.

– Det är åt fanders med den. Jag har gråtit många gånger, säger Irene.

Irenes make, som bland annat har ett svårt hjärtfel och flera gånger ramlat och skadat sig, har fått hemtjänst beviljad, en service han betalar för varje månad. I nuläget kommer personal varje morgon och hjälper till med omvårdnad och mediciner. Tidigare kom hemtjänsten vid fler tillfällen under dagen men Irene och maken upplevde att personalen ofta var så jäktad att de till sist avsade sig hjälp förutom på morgonen.

Irene är medveten om att det finns en förteckning över insatser som maken ska få från hemtjänsten. Men hon önskar ändå att det skulle finnas mer utrymme för hemtjänstpersonal att hjälpa till med vad vårdtagaren för dagen har behov av. Hon önskar också en debatt om varför hemtjänstpersonal ska utföra städning och frågar sig om det inte vore bättre att yrkesprofessionella städare utförde de uppgifterna.

– Då kunde hemtjänstpersonalen göra det som de är utbildade för. Ge omvårdnad till oss gamla. De skulle inte vara så jäktade. Och fler arbetslösa skulle kunna få anställning hos städbolag, tycker Irene.

Irene har fått upplysning om att hon kan köpa avlastningstid då maken kan få vara på korttidsboende, och att hon kan ansöka om att få betalt för att hon vårdar honom i hemmet. Men Irene tycker bara att en sådan lösning känns märklig.

– Jag är inte ute efter kommunens pengar. Det enda jag begär är att det ska finnas lite mer flexibilitet för oss gamla, säger Irene.

Irene säger att hon har vänner i liknande situation som delar uppfattningen om att hemtjänstinsatser borde göras mer fria.

Irene heter egentligen något annat.