Alireza Behtoui, docent i sociologi, har jämfört utbildningsnivån mellan två grupper av ungdomar, en med föräldrar från Turkiet och en annan med föräldrar födda i Sverige.

Resultaten av forskningen visar att barnen med rötter i Turkiet generellt har en lägre utbildningsnivå än de infödda. Men om man också tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå finns inga skillnader alls, oavsett varifrån de kommer.

– Det var glädjande. Det betyder att man inte kan skylla dåliga resultat i Pisaundersökningar på invandrares barn. Det är andra saker som är fel i systemet, säger Alireza Behtoui.

Skillnaderna i utbildningsnivå är enligt honom snarare en fråga om klass än en fråga om etnicitet. Han pekar på det faktum att barn till invandrare på 1960- och 70-talen framför allt kommer från arbetarklass, medan majoritetsbefolkningens barn har sin bakgrund i såväl över- som medel- och arbetarklass.

I sin forskning tittade Alireza Behtoui även på barn till immigranters förmåga att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Där var resultaten mer negativa. Trots samma utbildning har barn till invandrare inte lika hög lön som barn till majoritetsbefolkningen och många av dem har jobb under sina kvalifikationer. Det skulle kunna bero på att de saknar de rätta sociala kontakterna, något som är viktigt för att etablera sig på arbetsmarknaden, säger han.