Den rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge har haft svårigheter att komma med ett yttrande om slaktmaskmannens psykiska hälsa.

Redan när rättegången avslutades den 28 mars gjorde 26-åringen klart att han inte hade någon lust att genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning eftersom han själv uppfattar att han endast lider av fysiska problem. Enligt uppgift till Corren ska 26-åringen inte ha medverkat alls i undersökningen - vilket kraftigt försvårat bedömningen.

Behövde mer tid

Faktum är att Rättsmedicinalverket redan i mitten av april skulle ha kommit med ett utlåtande om 26-åringens psykiska hälsa. Avdelningen i Huddinge begärde dock - och fick - ytterligare en månad på sig för att göra de nödvändiga undersökningarna.

På fredagen fick Linköpings tingsrätt ta del av resultatet. Innehållet i utlåtandet har belagts med sekretess men Corren har tagit del av de offentliga slutsatserna:

26-åringen anses ha begått de åtalade gärningarna - bland annat mordförberedelser på 18 personer - under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han anses dessutom fortfarande lida av en allvarlig störning och är därför i behov av sluten rättspsykiatrisk vård. Enligt utlåtandet finns det risk för att 26-åringen återfaller i brottslighet av allvarligt slag.

Rättsmedicinalverkets yttrande innebär i praktiken att det finns ett förbud mot att döma slaktmaskmannen till fängelse.

Vill byta advokat

Linköpings tingsrätt har redan slagit fast att 26-åringen gjort sig skyldig till de brott som han anklagas för - dock utan att ange vilka brottsrubriceringar som är aktuella. Rättegången mot mannen kommer att återupptas på tisdag.

26-åringen har försökt att övertyga rätten om att han ska få byta advokat och vill få rättegången uppskjuten. Detta har dock domstolen inte gått med på. Av någon anledning har 26-åringen begärt att få en advokat som är yngre än 50 år.