Det var på kvällen den 3 februari förra året som olyckan inträffade söder om Sveg i Härjedalen. Helikopterbesättningar från flygskolan på Malmen deltog i en övning i mörkerflygning när olyckan inträffade. En helikopter 15 färdades i cirka 200 kilometer i timmen på låg höjd i mörker när den kolliderade med en tjäder. Ett stort hål slogs upp i den främre rutan och helikopterpiloten träffades av fågeln och skadades svårt. Befälhavaren lyckades få kontroll över helikoptern och kunde landa.

Statens haverikommission har granskat olyckan och med hjälp av expertis kommit fram till att helikoptern kolliderade med en fullvuxen tjädertupp som vägde mellan 3,6 och 4,8 kilo. Kollisioner med fåglar förekommer – men den förhållandevis låga hastigheten gör att det ofta är möjligt att undvika en kollision. Till skillnad från helikopter 14 och 16 är inte helikopter 15 certifierad för att kunna motstå en fågelkollision. Kunskapen om detta verkar dock inte ha varit känd: "Operatören hade inte kännedom om skillnader mellan helikoptertyperna avseende förmågan att motstå fågelkollision", skriver haverikommissionen.

Att olyckan utanför Sveg inte fick allvarligare följder tackar haverikommissionen befälhavaren för – och han belönades senare med förtjänstmedalj. "Det aktuella fallet visar att det var mycket små marginaler till en olycka med katastrofal utgång. Endast det förhållandet att helikopterns befälhavare, trots de svåra förhållandena, snabbt kunde överta flygningen och därefter genomföra landningen på ett säkert sätt, har medfört att ett totalhaveri har kunnat undvikas."

Artikelbild

| Kollision. Rester av tjädern vid den plats där den skadade piloten satt.

Av slutrapporten framgår att övningen genomfördes trots att Sjöfartsverkets räddningshelikopter inte fanns tillgänglig på grund av dåliga väderförhållanden. Enligt haverikommissionen innebar dock inte detta att risknivån förändrades, då det fanns andra helikoptrar i området och andra åtgärder hade vidtagits. Trots detta anser haverikommissionen att Försvarsmakten bör säkerställa att man har tillgång till räddningshelikoptrar vid övningsmoment med förhöjda risker. Om Sjöfartsverket inte klarar av att leva upp till Försvarsmaktens behov bör andra möjligheter övervägas.

Efter olyckan har Försvarsmakten beslutat att höja flyghöjden och minska farten vid liknande övningar i mörkerflygning med helikopter på låg höjd.