Det var den 20 december förra året som en julfest arrangerades för anställda i den tredje helikopterskvadronen i Ronneby. Förbandet lyder under helikopterflottiljen på Malmen.

När julfesten avslutades satte sig en anställd, som druckit alkohol, bakom ratten i en militär skåpbil. Han skulle köra 600 meter från lokalen där festen hade hållits till en byggnad inne på det militära området där han hade tänkt sova. Kollegor på skvadronen lyckades avbryta körningen.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har nu beslutat att soldaten som körde skåpbilen ska få en disciplinpåföljd i form av löneavdrag i fem dagar. Enligt personalansvarsnämnden är tjänsteförseelsen att betrakta som "allvarlig". En annan soldat, som åkte med i fordonet utan att hindra sin arbetskamrat från att köra, bestraffas med löneavdrag i tre dagar. Nämnden anser att soldatens brist på agerande var "högst klandervärt".

Det inträffade anmäldes till polisen som dock meddelade att saken inte gick att utreda eftersom det gått så lång tid efter körningen.