– Så vitt jag vet är det här vårt mest citynära fynd från stenåldern, säger arkeolog Fredrik Molin, Riksantikvarieämbetets stenåldersexpert i Linköping.

"Jättebra plats"

I Linköpingstrakten har spår efter yngre stenåldern tidigare hittats bland annat i Köpetorp, Tornby, Kallerstad och Ramshäll. Fynd efter äldre stenåldern har gjorts vid universitetet samt nära Jägarvallen och Malmen. En 4 500 år gammal stenåldersgrav med skelett upptäcktes när Bergsrondellen byggdes 1953, fynd som finns utställda på museet. Men fynden som nu gjorts i Eddan kan vara de första stenålderslämningarna mitt i Linköpings centrum. Fredrik Molin är ändå inte förvånad över att de dykt upp just här.

Artikelbild

| Stenålderskärl. Skärvorna i bränd lera har ingått i en eller flera kärl som några Linköpingsbor använde för 5 000 år sedan.

– Det geografiska och topografiska läget med sandiga jordar en bit upp på Linköpingsåsen inte alltför långt från Stångån är en jättebra plats för äldre lämningar, betonar han.

Stenåldersgolv

Just innan första etappen i Eddan är slutgrävd hittar arkeologerna Anders Bornfalk Back och Jimmy Karlqvist en handfull skärvor från yngre stenålder. När Corren möter dem skrapar de försiktigt i sanden nära den plats som ska bli Elsa Brändströms torg.

– Här där sanden växlar färg och blir vit har vi nog hittat ett golv till ett hus från stenåldern, säger Anders Bornfalk Back.

Artikelbild

| Hank i lergods. Har varit handtag till en medeltida trefotsgryta.

Önskar fler fynd

Skärvorna har legat nedtrampade i golvet inte långt från grunden till den gamla-gamla busstationen, där kapsyler från halvsekelgamla sockerdricksflaskor hör till utgrävningens mer moderna fynd. Fredrik Molin hoppas nu att fler stenåldersfynd hittas i det sydvästra hörnet av Eddan för att kunna säkerställa att här funnits en stenåldersboplats.

Artikelbild

| Blåvitt. En skärva från en fajanstallrik tillverkad av Rörstrand 1754.

– Det behövs lite fler föremål, till exempel i flinta eller lite keramik med dekor, som gör att vi kan vara mer säkra på dateringen, påpekar han.

Mycket medeltida

Artikelbild

| Ljusstake. Den räfflade tegelbiten är en del av en medeltida ljusstake.

Utgrävningen av Eddan har hittills mest gett medeltida fynd, som schackdrottningen från 1200-talet. Totalt har sju brunnar dokumenterats och Eddandrottningen fanns bland sopor intill en av dem. Det största fyndet är en knuttimrad stock som återanvänts i en brunn. En sländtrisa i sandsten, en hank från en trefotsgryta och en trasig ljusstake i lergods är också medeltida fynd medan en skärva från en Rörstrandstallrik kan dateras till 1754.

– Vi tror att franciskanerkonventet haft tillgång till detta område, vilket förklarar de många medeltida fynden, säger Karin Lindeblad, projektledare för utgrävningen av Eddan.