Stångån mellan reningsverket och Roxen är en spännande plats för den som vill forska på hur läkemedelsrester påverkar djur och växter i vattnet.

– Linköping är en ganska stor stad med ett stort sjukhus, och man släpper ut sitt avloppsvatten i ett begränsat vattenflöde. Det gör Stångån riktigt intressant, säger Jerker Fick, kemist och forskare på Umeå universitet.

Han och hans kollegor har valt att utgå från fiskar i Fyrisån i Uppsala, ett vattendrag som har liknande förutsättningar. Men hur livet i Stångån påverkas av läkemedelsrester är det hittills ingen som har undersökt. Däremot har det gjorts noggranna studier av hur mycket läkemedelsrester som finns i vattnet.

Mer ibuprofen

I en studie från 2010 sökte man efter 15 vanliga läkemedel i prover från vatten som lämnat reningsverken i Linköping, Norrköping och Motala. Man hittade samtliga läkemedel, bland annat tetracyklin (antibiotika), diklofenak (antiinflammatorisk) och ibuprofen (smärtstillande). Även oxazepam, det ångestdämpande medel som studerats i Umeå, finns i Stångån.

Koncentrationerna av läkemedel avspeglar ganska väl de mängder som säljs.

– Vi hittade betydligt mer ibuprofen 2010 än vid den tidigare studien 2005. Det beror förmodligen på att man gjort mycket reklam för smärtstillande medel som Ipren, och att försäljningen har ökat, berättar Ingela Helmfrid på avdelningen för arbets- och miljömedicin på US, som genomfört studierna.

Mycket hjärtmedicin

Ett oväntat resultat var att mängden atenolol, som är en betareceptorblockerare (hjärtmedicin), vida överskred det förväntade i prover från avloppsvatten från US och reningsverket i Nykvarn.

– Jag vet inte varför vi hittade så mycket atenolol, man skulle behöva ta fler prover för att lösa den gåtan, säger Ingela Helmfrid.

Någon ny studie är dock inte inplanerad.

– Jag vet att både fritidsfiskarna och Tekniska Verken gärna skulle vilja se fortsatta studier av läkemedelsrester i Stångån, men det är ingenting på gång och själv arbetar jag med andra saker just nu, säger Ingela Helmfrid.