Han har tidigare varit koncernchef för NCC och har mångårig erfarenhet från byggbranschen. Han påpekar noga att det är hans personliga åsikter han framför - inte etiska rådets. Under hans tid på NCC fick de anställda inte använda sig av företagets rabatter.

- Det är stor skillnad på att alla anställda får nyttja avtalade priser och att anlita en leverantör med vilken personen har en affärsrelation, säger Olle Ehrlén.

Ett inköpsavtal med fasta priser - som samtliga anställda får använda - innebär inte någon egentlig risk för personlig eller otillbörlig påverkan, menar Olle Ehrlén. Däremot ska det ses som en anställningsförmån som ska beskattas, fortsätter han.

Problemen kan uppstå när personer i särskilda positioner köper privata tjänster av företagets underentreprenörer.

- När en leverantör lämnar ett pris för enstaka arbete till en person i beroendeställning kommer ofta misstankar om priset är rätt satt, säger Olle Ehrlén.

Men samtidigt måste även anställda på en liten ort få möjlighet att göra bra affärer och enligt Ehrlén är gråzonen stor. Så för att undvika att hamna i situationer där privata affärer blir ifrågasatta är uttalade rutiner av stor vikt.

- En tydlig policy som även förankras i organisationen är av godo både för anställd och företag, säger Olle Ehrlén.

En fullt så tillåtande inställning har däremot inte Institutet mot mutor. Kanslichef Torbjörn Lindhe tycker verkligen inte att Stångåstadens policy är att rekommendera.

- Nej, absolut inte. Jag ser flera likheter med många av dagens aktuella fall, säger han.

Risker som förtur, bättre material och lägre priser än bästa normalkund ligger lockande nära, menar kanslichefen.

- Det är anmärkningsvärt att företaget tillåter kraftiga rabatter hos leverantör, som utnyttjas för privat bruk. Att osedvanligt stora rabatter kan betraktas som mutor eller otillbörliga belöningar är uppenbart, säger Torbjörn Lindhe.

Särskilt med tanke på att det handlar om tjänstemän inom offentlig verksamhet, dit anställda på kommunala bolag hör.