Frasse Fransson är träffgeneralen som har haft tillståndet sedan 2007. Varje år har intresset för torsdagsträffarna i Nykvarnsparken blivit allt större. Till premiären 2016 kom uppskattningsvis 420 bilar och 70 motorcyklar för att visa upp sig, fika och prata motorer.

Frasse Fransson hade ett möte med Mats Hallberg, driftingenjör som jobbar med markupplåtelse och Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare i måndags.

– Vi fick veta att de hade undersökt trädens väl och ve och kommit fram till att de inte mådde så bra. Då undrade jag om det var vårt fel, och det var väl kanske bidragande orsak då – kanske, säger Frasse Fransson.

Artikelbild

| Nykvarnsparken. Träffarna i nykvarnsparken måste flytta. Bilarna riskerar att förstöra trädens rötter. Arrangören Frasse Fransson är både skeptisk och besviken.

– Det är många bilar som kör i parken och kompakterar marken vilket är dåligt för trädens rötter. Så vi har en kaj som är dålig och vi har en park där träden är dåliga, och då har vi sett att vi tyvärr inte kan ha den här träffen i parken i bland träden, menar Mats Hallberg.

Kommunen har inventerat träden, men exakt vad som har gjorts vet inte Mats Hallberg.

– Ett träd blåste omkull, inte just där utan längre ner i parken, men träden mår inte bra. Sen har vi kajen längs med Stångån som är väldigt dålig. Så dålig att vi har fått spärra av den på vissa sträckor, och det är ju inte heller bra om man kör med bilar vid kajen.

Kommer fler evenemang där man kör in bilar i parken drabbas?

Artikelbild

| Lasse Fransson

– Ja, så kan det bli. Men det här är ju återkommande och inte en engångsföreteelse. Det hade man kanske kunnat klara av, men nu är det en gång i veckan från maj och hela september ut. Enligt Frasse är det två till trehundra bilar, och det blir ganska mycket trafik på den ytan – och den tål inte det.

Enligt Mats Hallberg är det inte ett politiskt beslut utan ett tjänstemannabeslut.

Artikelbild

– Vi måste se efter våra träd. Vi tycker evenemanget är jättebra, men platsen är lite illa vald i det här läget. De skulle behöva en hårdgjord yta, en grusad eller asfalterad parkering. Det är lite synd att vi inte har något sådant i den änden utav Stångån.

– I och med att beslutet kom så sent så skulle vi vilja fortsätta även i år. Jag lämnade in ansökan i november, och vi har jobbat med planeringen sedan dess. Men det fanns ingen möjlighet att få fortsätta över huvud taget, säger Frasse Fransson.

Jakten på en ny lämplig plats är påbörjad, men torsdagsträffarna har blivit så stora tack vare den unika miljön och tack vare att man haft träffarna varje torsdag, utan undantag, hela sommaren.

– Det jag söker är en centralt belägen plats med kontinuitet. Det måste finnas plats för oss varje torsdag, oavsett om det kommer fem eller tvåhundrafemtio bilar, säger Frasse Fransson