I många kommuner är man villrådig om hur man ska hantera frågan med tiggande EU-migranter, speciellt vintertid när många sover utomhus. Kommunpolitikerna har i många fall inte tagit ställning i frågan, och om det finns en vilja att hjälpa tiggarna så saknar många kommuner en utförare som kan göra jobbet, som Stadsmissionen i Linköping.

Kommunala tjänstemän ställs inför andra problem eftersom det varit oklart hur socialtjänstlagen ska tolkas när det gäller stöd till EU-migranter.

Därför var det många som omedelbart anmälde sig när de fick inbjudan till konferensen ”Vem tigger på våra gator, och vad gör vi?” i Linköping på onsdag.

– Vi har 325 deltagare från hela Sverige nu och lokalerna medger inte att vi blir fler. Därför har vi tvingats säga nej till ganska många, säger Karin Linkhorst, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.

Konferensen riktar sig till representanter för kommuner, landsting, regioner och ideella organisationer.

– Det har bildats väldigt många nätverk och föreningar med syfte att hjälpa EU-migranter ute i landet. De är mycket intresserade av konferensen, säger Katin Linkhorst.

Deltagarna kommer att få lyssna på bland andra barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), ordförande för kommissionen mot antiziganism, Thomas Hammarberg och Sveriges ambassadör i Rumänien, Anneli Lindahl Kenny.

En av föreläsarna är kulturgeografen Erik Hansson som ska berätta om sin forskning kring hur människor reagerar i mötet med tiggare. Initiativet till konferensen kommer från politikerna i Linköpings kommun, och den arrangeras i samarbete med Stadsmissionen, Hjärta till Hjärta och Sverige kommuner och landsting, SKL.