Det var den 11 januari som US drabbades av upprepade spänningsbortfall i nätspänningen på grund av ett internt jordfel. Pumpar av ett speciellt fabrikat slutade att fungera. Störst problem fick intensivvårdsavdelningarna som har ett stort antal av denna pumpmodell, kopplade till svårt sjuka människor.

Sammanlagt var det 323 pumpar från samma tillverkare som slutade att fungera.

– Vi har skickat pumpar för test, för att få veta varför just de här pumparna slutade att fungera, berättar Magnus Stridsman som är säkerhetschef för medicinsk teknik i Östergötland.

– I dagsläget kommer vi inte att byta ut pumparna. Det är möjligt att de kan åtgärdas av tillverkaren.