Totalt var 982 abonnenter utan ström i drygt en timme på onsdagseftermiddagen. Orsaken till avbrottet är inte klarlagd.

– Det är något i Akademiska Hus ställverk som har orsakat elavbrottet säger, ansvarig vid Tekniska verkens driftscentral.

Felet är nu åtgärdat och under torsdagen ska närmare undersökning göras för att klara ut vad som gjorde att strömmen i området bröts.