Verksamheten fick, på förslag av Linköpingsfotografen Folke Fromholtz, namnet Linkopia. Det var en ordlek mellan fotokopia och den ålderdomliga formen på den östgötska stiftsstaden, Lincopia.

Föreningen startade våren 1956 Sveriges första kollektivt ägda fotolaboratorium. Den första lokalen utgjordes av en före detta bridgelokal i källaren på Roskildegatan 4. I platsannonserna inför rekryteringen av personal beskrevs verksamheten som ett amatörfotografiskt laboratorium av så kallad maskintyp.

Vid midsommartid 1956 gjorde Corren ett stort reportage om företaget, som då hade 18 anställda. Reportern, signaturen Ronny, beskrev verksamheten som högmodern och effektiv. Nästan all utrustning var importerad från Amerika och så gott som alla moment var automatiserade. Särskilt fascinerades reportern av den stora framkallningsapparaten där filmen på maskinell väg lyftes i och ur de olika baden. Apparaten kunde framkalla hela 360 filmer i timman.

Artikelbild

| Fru Herta Anderson arbetade vid den automatiska kontaktkopieringsapparaten. För Correns reporter berättade hon att arbetet gick snabbt och behändigt.

Från framkallningsmaskinen fortsatte filmen automatiskt till torken, som bestod av en torkfläkt, infraröda strålar och en avfuktningsanordning.

Efter en timme och tio minuter var filmen klar att kopieras i någon av de tre automatiska kopieringsmaskinerna.

En kopist övervakade den delen av processen och valde vilken av fem möjliga alternativa behandlingar negativen skulle ges för att nå bästa resultat. Det första verksamhetsåret omsatte Linkopia 271 000 kronor.

Verksamheten växte snabbt. Redan 1958 startade föreningen även ett färglaboratrium på Åbylundsgatan, vilket ganska snabbt flyttades till en källare på Joensuugatan 4.

Artikelbild

| Laboratoriechefen Bengt Lundqvist var den allra förste person som Linkopia anställde. På fotot ses Lundqvist granska några just framkallade bilder.

År 1963 lanserade Kodak sin lätthanterliga Instamatickamera, vilket gjorde att amatörfotografering blev allt populärare. Det ledde i sin tur till ökad verksamhet på Linkopia. Det gjorde att företaget lät uppföra en egen, 1964 färdigställd, fabriksbyggnad på Roxengatan 11 på Tornby. Rikstidningarna skrev om Europas modernaste fotolaboratorium som kostat totalt sex miljoner kronor. 150 fotohandlare, verksamma från norr till söder i Sverige, var då delägare i Linkopia. Företaget hade 1965 en omsättning på 6,2 miljoner kronor. De 200 anställda producerade på årsbasis 250 000 färg- och svartvitafotokopior.

På 1990-talet skaffade sig alltfler fotohandlare egna maskinella minilaboratorier som levererade bilder inom en timma, därefter gjorde digitalkameran sin entré. Linkopias laboratorium hade därmed spelat ut sin roll. Det lades ned 2002.

Artikelbild

| Kjell Palmgren var en av de 18 som redan sommaren 1956 arbetade på Linkopia. På bilden ses Palmgren i arbetet vid kopieringsmaskinen.

Har du frågor om Linköping förr? Skicka dem till Johan Rödin, Corren, 581 89, Linköping. Eller mejla johan.rodin@corren.se. Frågorna vidare­befordras till Gunnar Elfström.