Bo Jacobsson har lång yrkeserfarenhet och även om han själv inte varit involverad i arbetet i John Joudis hus tycker han att det låter anmärkningsvärt att ett golv kollapsar efter att fyra centimeter golvavjämning/flytspackling applicerats. I praktiken innebär en höjning med fyra centimeter en extra tyngd på cirka 68 kg per kvadratmeter, förklarar han.

– Om golvet rasade måste det vara fel i byggkonstruktionen. Man kan nästan utesluta något annat, om det är rätt gjort.

Samtidigt poängterar han vikten av att man som husägare är noggrann och påläst eller anlitar sakkunnig hjälp innan man påbörjar en renovering. I samband med en eventuell skada är det också viktigt att ta ut en opartisk besiktningsman.

Bo Jacobssons erfarenhet är att det är mycket svårt att få rätt när det gäller en försäkring för dolda fel.

– Det är stört omöjligt. Försäkringsbolagen hittar alltid någon passus som de kan åberopa, säger han.

Corren har mailat frågor till Anticimex för att få svar på hur deras tekniker gjorde bedömningen attlättbetongbjälklaget inte klarade den nya betonglasten.

Vi ville också veta om någon besiktning av bjälklaget någonsin gjorts, för att utesluta fel i grundkonstruktionen.

Anticimex besvarar inte frågeställningarna utan skriver:

"Om golvkonstruktionen görs om efter besiktningen innebär det andra förutsättningar. Därför gäller inte försäkringen".