Om nån månad kan ett nytt utegym och en ny lekpark för barn stå klar vid Vidingsjö motionscentrum. Kommunen har gett Peab i uppdrag att bygga nytt och de har också bett motorsågsskulptören Bert Davidsson att göra vildsvin och en orm som barnen kan klättra på.

En sugga, fem kultingar och så ormen ska det bli.

Han sågar till dem av ekstockar hemma på tomten i Opphem utanför Rimforsa.

Artikelbild

| Vildsvinskulting som ska placeras vid Vidingsjö motionscentrum.

– Just nu är jag tjänstledig från mitt jobb för att ägna mig åt det här, berättar han.

Bert Davidsson är anställd mentalskötare på Schedevi psykiatri – han ska tillbaka och jobba i sommar.

– Det är bra med både och, jag har ju hållit på med det här i 30 år, konstaterar han.

Ormen har forslats till Vidingsjö i delar för att sedan limmas och skruvas ihop. Peab gjuter betongfundament så att den inte ligger direkt på marken.

Artikelbild

| Bert Davidsson.

I skogen invid grillplatsen har Bert Davidsson redan gjort en del. Förra året satte han upp en gröngöling, en hackspett, en spillkråka och en mård i träden.

De syns inte vid en första titt, men den som kikar en stund bland träden upptäcker hans skulpturer.

Artikelbild

| Bert Davidsson.

– Och under stenarna här finns grävling också, säger han.

Bygget vid motionscentrum har lett till en del förvirring. De anställda på Peab får många frågor från besökare som tror att de håller på att bygga hus för flyktingar.

Det finns nämligen ett sådant beslut också. Omsorgsnämnden beslutade i februari att hyra lokaler för det som benämns ensamkommande barn – det är människor under 18 år som kommit som flyktingar utan sina föräldrar.

Stångåstaden fick i uppdrag att bygga dessa hus och de ska byggas i närheten av motionscentrum – därav förvirringen.

Enligt planen ska dessa bestå av moduler som ställs upp med tillfälligt bygglov och verksamheten ska sedan skötas av Leanlink, vilket är kommunens egen organisation. Till en början ska boendet i Vidingsjö ha 30 platser men beroende på hur det fungerar kan det öka till 60 platser.

Detta stödboende finansieras av Migrationsverket.